Dokumenty do pobrania

 1. DOKUMENTY DO POBRANIA

Szkolenia dla personelu medycznego:

 1. Formularz zgłoszeniowy lekarz
 2. Formularz zgłoszeniowy pielęgniarka POZ
 3. Formularz zgłoszeniowy koordynator
 4. Oświadczenie lekarz-pielęgniarka
Dokumentacja pacjenta kierowanego do programu:
 1. Formularz pacjenta
 2. Oświadczenie uczestnika projektu
 3. Kwestionariusz pacjenta
 4. Oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym
 5. Skierowanie
 6. Regulamin rekrutacji pacjentów