Dla pacjenta

Osteoporoza – „cichy złodziej kości”

Osteoporoza to choroba współczesnej cywilizacji, która polega na postępującym ubytku masy kostnej, w konsekwencji czego zwiększa się częstość występowania złamań oraz spadek aktywności fizycznej co często doprowadza do niepełnosprawności.

Rozwój cywilizacji spowodował, że długość życia wydłużyła się. Starzejąc się tracimy masę kostną dodatkowo brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia, nieprawidłowa dieta, stosowanie używek sprzyjają wystąpieniu osteoporozy.

Problemem jest podstępny, bezbólowy przebieg osteoporozy. Może również pojawić się zmniejszenie wzrostu, zniekształcenie sylwetki.

Rozpoznaj osteoporozę i lecz ją zanim pojawi się pierwsze złamanie osteoporotyczne.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety w wieku 50 – 70 lat (deklarujące pracę zawodową lub chęć podjęcia zatrudnienia) z podwyższonym ryzykiem złamań wg kalkulatora FRAX lub już z  dokonanym złamaniem niskoenergetycznym, u których nie zdiagnozowano i nie leczono wcześniej osteoporozy.

Pacjentki  podejrzewające ryzyko wystąpienia osteoporozy mogą zgłaszać się do programu trójtorowo poprzez:

  1. Ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej – lista tutaj
  2. Koordynatorów w szpitalach
  3. Pielęgniarki w poradniach specjalistycznych – Centrum Reumatologii Sp. z o.o. ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń – zapisy pod numerem telefonu 797-906-917