Szkolenia i eventy

 EVENTY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PREWENCJI OSTEOPOROZY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE KOBIETY W PRZEDZIALE WIEKOWYM 50-70 LAT Z WYSOKIM CZYNNIKIEM RYZYKA ZACHOROWALNOŚCI NA OSTEOPOROZĘ DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE „PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY W MAKROREGIONIE ŚLĄSKIM” I WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIU Z ZAKRESU WIEDZY O OSTEOPOROZIE, PROFILAKTYKI I PREWENCJI ORAZ WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH CODZIENNEGO ŻYCIA

   

Temat eventu  : OSTEOPOROZA – 50 LAT MINĘŁO… CZAS ZADBAĆ O ZDROWE KOŚCI I DALSZE AKTYWNE ŻYCIE

Czas trwania szkolenia: 9:00-12:00 (3h)

  Termin szkolenia Miejsce szkolenia Termin nadsyłania zgłoszeń do:
1. 24.01.2023 – ODWOŁANE MDK Prażakówka, ul. Daszyńskiego 28

43-450 Ustroń

17.01.2023 – ODWOŁANE
2. 28.02.2023 –

ODWOŁANE

Województwo opolskie *

Informacja zostanie podana późniejszym terminie

20.02.2023 – ODWOŁANE
3. 15.03.2023

ODWOŁANE

Województwo dolnośląskie *

Informacja zostanie podana późniejszym terminie

07.03.2023 – ODWOŁANE
4. 29.03.2023

ODWOŁANE

MDK Prażakówka, ul. Daszyńskiego 28

43-450 Ustroń

21.03.2023 – ODWOŁANE

9:00 – 9:15                          Przywitanie uczestniczek

9:15 – 9:45                          Czym jest osteoporoza? (objawy, przyczyny, podział)

9:45 – 10:15                       Sposoby zapobiegania chorobie i znaczenie ruchu w profilaktyce osteoporozy

10:15 – 10:45                     Proste ćwiczenia wzmacniające

10:45 – 12:00                     Dieta optymalna w profilaktyce osteoporozy

 

 

*******************************************************

 

SZKOLENIA DLA PACJENTEK

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PACJENTKI BIORĄCE UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE „PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY W MAKROREGIONIE ŚLĄSKIM”                         NA SPOTKANIE SZKOLENIOWE Z ZAKRESU WIEDZY O OSTEOPOROZIE, PROFILAKTYKI       I PREWENCJI ORAZ WSKAZÓWEK DOTYCZĄCYCH CODZIENNEGO ŻYCIA                                        

Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o. ma zaszczyt zaprosić na spotkania szkoleniowe w ramach Ogólnopolskiego Programu „Profilaktyka osteoporozy w makroregionie śląskim”.

 

  

 

SZKOLENIE DLA PACJENTEK

Temat szkolenia  : Profilaktyka i eliminacja czynników ryzyka zachorowania na osteoporozę. (eliminowane czynników ryzyka, prawidłowa dieta, niedobór witaminy D, unikanie używek, aktywność fizyczna, działania prewencyjne).

Czas trwania szkolenia: 9:00-13:00 (4h)

 
Termin szkolenia
Miejsce szkolenia
Termin nadsyłania zgłoszeń
1. 27.09.2022 (40 osób) Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu

43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11

20.09.2022 – ODWOŁANE
2. 18.10.2022 (40 osób) Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu

43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11

11.10.2022 – ODWOŁANE
3. 22.11.2022 (40 osób) Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu

43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11

15.11.2022 – ODWOŁANE
4. 17.01.2023 (40 osób) Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu

43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11

10.01.2023 – ODWOŁANE
5. 21.02.2023 (40 osób) Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu

43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11

14.02.2023 – ODWOŁANE
6. 29.03.2023 (40 osób) Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu

43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11

21.03.2023 – ODWOŁANE
7. 12.04.2023 (40 osób) Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu

43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11

4.04.2023 – ODWOŁANE
8. 19.04.2023 (40 osób) Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu

43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 11

11.04.2023 – ODWOŁANE

 

Agenda szkolenia :

 9:00 – 9:15                  Przywitanie uczestniczek

9:15 – 9:45                  Opis i założenia programu „Profilaktyka osteoporozy w makroregionie

śląskim”

9:45 – 10:15                Czym jest osteoporoza? (objawy, przyczyny, podział)

10:15 – 10:45              Osteoporoza, działania prewencyjne, sposoby łagodzenia objawów i leczenia

10:45 – 11:15              Przerwa i poczęstunek

11:15 – 11:45              Dieta w osteoporozie

11:45 – 12:15              Wpływ używek na rozwój choroby

12:15 – 12:35              Aktywność fizyczna (ćwiczenia, wysiłek fizyczny)

12:35 – 13:00              Dyskusja i zakończenie szkolenia

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkolenia :  (link)

Regulamin szkoleń

Ze względu na kwestie organizacyjne prosimy o potwierdzenie uczestnictwa przesłaniem Formularza Zgłoszeniowego : (link)

formularz zgłoszeniowy na szkolenie dla kobiet