Ręczny kalkulator FRAX

Opracowano kilka wersji drukowanych w postaci tabel opartych na liczbie czynników ryzyka, które można pobrać i wydrukować. W Polsce dokonał tego profesor Edward Czerwiński (Uniwersytet Jagielloński) wraz z zespołem, który w informatorze dla pacjentów omawia, jak w prosty sposób można dokonać obliczenia wartości 10-letniego ryzyka złamania.

Kolorowe diagramy naniesione na tarczach kalkulatora pozwalają nam zakwalifikować osobę, dla której dokonujemy obliczeń do jednej z trzech grup: wysokie ryzyko złamania- wskazane od razu rozpoczęcie leczenia, pośrednie ryzyko złamania-wskazana dalsza diagnostyka (np. wykonanie badania densytometrycznego), lub niskie ryzyko złamania – bez konieczności leczenia. Osoby z dużym lub pośrednim ryzykiem powinny zgłosić się do swojego lekarza celem weryfikacji rozpoznania i ustalenia dalszego postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *