Profilaktyka upadków i złamań nie tylko w domu

Shot of a young nurse helping a senior man get up from a wheelchair in a retirement home

Nie tylko środowisko domowe i własne mieszkanie powinny być objęte  prewencyjnymi działaniami.

Eliminacja barier tektonicznych czy dostosowanie miejsc publicznych do osób starszych to także bardzo ważny element codziennej profilaktyki upadków i złamań. Należy zwiększyć dostosowanie środków komunikacji publicznej do potrzeb ludzi starszych poprzez: eliminację wysokich stopni w sklepach, teatrach, itp.., eliminację wysokich stopni w autobusach czy tramwajach, tworzenie łagodnych zejść i wejść na stacjach oraz przystankach, wyraźne oznakowanie każdej potencjalnej przeszkody, w miarę możliwości kursy specjalnych minibusów dla starszych osób.

Sposobów zapobiegania upadkom seniorów jest więcej- począwszy od treningu przemieszczania się z laskami dla słabowidzących, poprzez wyposażenie ludzi z dysfunkcją narządu ruchu w chodziki, balkoniki i inne pomoce ortopedyczne, umieszczenie w łazienkach pryszniców ze stołeczkami i poręczami zamiast wanien, aż po dbałość o oczyszczenie jezdni i chodników, a zwłaszcza ich odśnieżanie zimą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.