UPADEK- pierwszy krok do powikłań

senior men helping at old woman who falled down on floor

Upadek

Upadek to nagła, niezamierzona zmiana pozycji ciała wskutek utraty równowagi, do której dochodzi najczęściej, gdy człowiek chodzi lub wykonuje inne czynności i nagle znajduje się na niżej położonej powierzchni.  W następstwie mogą wystąpić złamania kości lub inne uszkodzenia, takie jak tłuczenia, zwichnięcia, rany. Często upadek jest przyczyną niesprawności ruchowej osoby starszej i powoduje dłuższe unieruchomienie w łóżku. Następstwem czego są liczne powikłania: zakrzepowo- zatorowe, zapalenie płuc, odleżyny, zmiany zanikowe w układzie kostnym, pogorszenie stanu psychicznego. Pacjent staje się zupełnie zależny opieki innych osób, niezbędna jest opieka wysokospecjalistyczna  z uwzględnieniem rehabilitacji, opieki i pielęgnacji długoterminowej. U wielu osób występuje lęk przed następnym upadkiem, który powoduje ograniczenie aktywności, wskutek tego pacjent przypiera postawę bierną, zależną od otoczenia.

Profilaktyka upadków

Profilaktyka opiera się na poznaniu przyczyn zewnętrznych i wewnętrznych wystąpienia upadków, które mogą być inne dla każdego pacjenta. Ważna jest stała kontrola stanu zdrowia osoby starszej.

Przeciwdziałanie poprzez kontrolę stanu zdrowia:

  • kontrola ciśnienia krwi,
  • kontrola tętna w stanie spoczynku i pozycji stojącej,
  • kontrola poziomu glukozy we krwi,
  • ocena starości wzroku,
  • konsultacja laryngologiczna celem diagnostyki zawrotów głowy
  • ocena ilości i prawidłowości stosowanych leków z uwzględnieniem skutków interakcji między nimi,
  • całościowa ocena geriatryczna,
  • ocena zaburzeń koordynacji ruchowej,
  • ocena siły mięśni,
  • ocena postawy ciała i środka ciężkości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.