Profilaktyka nie tylko w domu

 

 

 

Nie tylko środowisko domowe i własne mieszkanie powinny być objęte prewencyjnymi działaniami. Eliminacja barier tektonicznych czy dostosowanie miejsc publicznych dla osób starszych to także bardzo ważny element  codziennej profilaktyki upadków i złamań.

 


Należy zwiększyć dostosowanie środków komunikacji publicznej do potrzeb ludzi starszych poprzez: eliminację wysokich stopni w sklepach, teatrach itp., eliminację wysokich stopni w autobusach czy tramwajach, tworzenie łagodnych zejść i wejść na stacjach oraz przystankach, wyraźne oznakowanie każdej potencjalnej przeszkody, w miarę możliwości kursy specjalnych minibusów dla starszych osób, podjeżdżających bardzo blisko miejsca zamieszkania. Sposobów zapobiegania upadkom seniorów jest więcej – począwszy od treningu przemieszczania się z laskami dla słabowidzących, przez wyposażenie ludzi z dysfunkcją narządu ruchu w chodziki, balkoniki i inne pomoce ortopedyczne, umieszczanie w łazienkach pryszniców (ze stołeczkiem i poręczą) zamiast wanien, aż po dbałość o oczyszczanie jezdni i chodników, a zwłaszcza ich odśnieżanie zimą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.