Jesteś tutaj:

Upadek – pierwszy krok do powikłań

 

 

 

 

Upadek to nagła, niezamierzona zmiana pozycji ciała wskutek utraty równowagi, do której dochodzi najczęściej, gdy człowiek chodzi lub wykonuje inne czynności i nagle znajduje się na niżej położonej powierzchni.
W jego następstwie mogą wystąpić złamania kości lub inne uszkodzenia takie jak stłuczenia, zwichnięcia i rany. Niebagatelny wpływ na skłonność do upadków mają czynniki jatrogenne, głównie stosowane leki, które w ten sposób mogą ujawniać swoje działania niepożądane.

 

Czytaj więcej „Upadek – pierwszy krok do powikłań”

Do góry