Sposoby rozpoznania osteoporozy

 

 

Rozpoznając osteoporozę lekarz bierze pod uwagę szereg informacji przede wszystkim czy w przeszłości występowały złamania oraz analizę czynników rozwoju osteoporozy.

 

 

Pomocnym narzędziem w ustaleniu diagnozy jest kalkulator FRAX, który pozwala ocenić ryzyko wystąpienia złamania w ciągu kolejnych 10 lat. Metoda ta dostępna jest również on line  Kalkulator FRAX.

Drugą metodą jest densytometria kości.

Densytometria jest podstawowym narzędziem w rozpoznawaniu osteoporozy, określającym gęstość mineralną kości.Określenie stopnia zmniejszenia zawartości składników mineralnych w kości ma ogromne znaczenie nie tylko we wczesnej diagnostyce osteoporozy, ale również osteopenii, czyli prawdopodobnego zagrożenia osteoporozą.

Wykrycie tego zagrożenia z wyprzedzeniem 10-15-letnim ma kapitalne znaczenie w podjęciu intensywnej profilaktyki.

Zwykle ocenia się odcinki układu kostnego, które najczęściej ulegają złamaniom w przebiegu osteoporozy – szyjkę kości udowej, odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa.
Badanie jest całkowicie bezpieczne. Dawka promieniowania jest nieszkodliwa i wynosi – 2.0 uSv. (dawka równoważna promieniowaniu kosmicznemu w ciągu 4 godzin przebywania na wolnym powietrzu). Jedynym przeciwwskazaniem do badania jest ciąża. Wynik badania densytometrycznego jest drukowany natychmiast po jego zakończeniu. Aparat podaje obliczoną BMD pacjenta oraz jej porównanie do grupy kontrolnej w wieku 20-30 lat oraz do grupy kontrolnej w wieku badanego. Porównania określa się liczbą odchyleń standardowych, jaką dany wynik różni się od grupy kontrolnej. Porównanie do grupy w wieku 20-30 lat, tzw. wskaźnik – T (T-score), określa ile dany pacjent utracił masy kostnej w stosunku do masy szczytowej kości, którą osiągamy w tym okresie życia – w kolejnych latach następuje powolna utrata masy kości (1-3% rocznie). Porównanie wyniku danego pacjenta do grupy kontrolnej w jego wieku oznaczamy wskaźnikiem – Z (Z-score). Według WHO możemy określić wartość BMD stosując wskaźnik T jako:

– Norma: +1.0 do -1.0

– Osteopenia: -1.0 do -2.4

– Osteoporoza: -2.5 i mniej

– Ciężka osteoporoza: -2.5 i jedno lub więcej złamań w wywiadzie.

Densytometria pozwala:

 • wykryć osteoporozę przed wystąpieniem złamania
 • oszacować ryzyko wystąpienia złamania w przyszłości
 • określić wskazania do terapii farmakologicznej
 • monitorować terapię

Wskazania do badania densytometrycznego

U kobiet i mężczyzn

 •  po 65. roku życia
 •  po 50. roku życia z czynnikami ryzyka złamania, dającymi wynik FRAX obliczony bez BMD na poziomie 6%.
 • Czynniki ryzyka złamania, to między innymi:
 •  przebyte złamanie niskoenergetyczne
 •  złamanie biodra u rodziców
 •  przewlekła steroidoterapia
 •  obniżenie wzrostu o minimum 4 cm
 •  nadczynność przytarczyc
 •  nadczynność tarczycy
 •  inne schorzenia i leki wpływające na metabolizm kości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *