Co to jest osteoporoza i dlaczego coraz częściej na nią chorujemy?

Osteoporoza to choroba szkieletu charakteryzującą się zwiększonym ryzykiem złamań kości w następstwie zmniejszenia ich odporności mechanicznej.

 

              ZDROWA KOŚĆ                                                                    OSTEOPOROZA

 

 

Odporność mechaniczna kości jest uwarunkowana gęstością mineralną kości i jakością tkanki kostnej.

Kliniczną manifestacją osteoporozy są złamania.

Złamanie osteoporotyczne – złamanie niewspółmierne do sił je wywołujących do którego dochodzi samoistnie lub po niewielkim urazie, np. po upadku z pozycji stojącej, po wykluczeniu innej przyczyny.

Złamanie osteoporotyczne powstaje więc w wyniku banalnego, niewielkiego urazu, a często brak jest nawet potwierdzonego przez pacjenta zdarzenia, które mogło być powodem złamania – tak bywa zwłaszcza w przypadku złamań kręgów.

Charakterystyczne dla osteoporozy złamania główne, to złamania bliższego końca kości udowej, złamania kręgów (zazwyczaj lędźwiowych i piersiowych), kości ramiennej i promieniowej w odcinku dystalnym. Występują także złamania w innych lokalizacjach np. złamania kości miednicy, żeber czy kości piszczelowej.

 

Wyróżniamy osteoporozę pierwotną i osteoporozy wtórne.

Osteoporoza pierwotna występuje u ok 20 -25% kobiet po menopauzie (czyli w największej liczbie po 45 -50 roku życia) i w mniejszym odsetku u starszych mężczyzn.

Osteoporozy wtórne to takie, które powodowane są czynnikami innymi niż naturalne procesy starzenia i menopauzy.

Czynniki rozwoju osteoporozy:

– genetyczne i demograficzne: płeć żeńska, BMI<18 kg/m2, zaawansowany wiek, rasa biała i zółta, przebyte złamanie bliższego końca kości udowej u rodziców.

-zaburzenia hormonalne np. niedobór hormonów płciowych, nierodzenie, przedłużony brak miesiączki.

-nieprawidłowa dieta np. niedobory białkowe, mała podaż wapnia, zaburzenia gospodarki fosforanowej, niedobór witaminy D.

-stosowanie używek i siedzący tryb życia.

-leki np. GKS, hormony tarczycy w dużych dawkach, heparyna,

leki przeciwpadaczkowe, leki immunosupresyjne, inhibitory

pompy protonowej.

-choroby np. sarkopenia, nadczynność przytarczyc, nadczynność tarczycy, nadczynność kory nadnerczy , choroby wątroby z cholestazą, choroby zapalne jelit, ŁZS, ZZSK, RZS, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca, zespół nerczycowy, przewlekła choroba nerek, , nefropatie, białaczka szpikowa, chłoniaki, hemofilia, mastocytoza, talasemie, sarkoidoza, zaburzenia wchłaniania (celiakia), stan po resekcji żołądka, jelit.