Aktualności – Lekarz

NOWE TERMINY SZKOLEŃ ON LINE DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK POZ

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online wszystkich lekarzy oraz pielęgniarki z placówek POZ współpracujących z Centrum Reumatologii Sp. z o.o. w ramach programu profilaktyki osteoporozy.

Temat szkolenia: „Program profilaktyczny – diagnostyka osteoporozy.”

Czas trwania szkolenia: 1130 – 1500

  Termin szkolenia Miejsce szkolenia Termin nadsyłania zgłoszeń
1. 15.10.2021 Szkolenie on-line 08.10.2021
2. 22.11.2021 Szkolenie on-line 15.11.2021

 

W związku ze wspólną realizacją projektu unijnego pn. „Profilaktyka osteoporozy w makroregionie śląskim” serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach dla kadry medycznej POZ.   Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie lekarza/pielęgniarki prosimy przesyłać drogą mailową na adres mmacura@reumatologiczny.pl.pl do 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Liczba miejsc na szkolenia ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

 

ZA NAMI PIERWSZE SZKOLENIA DLA KADRY MEDYCZNEJ PLACOWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W październiku rozpoczął się cykl szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które zadeklarowały chęć współpracy w ramach projektu finansowanego z Funduszy Europejskich „Profilaktyka osteoporozy w makroregionie śląskim” POWR.05.01.00-00-0013/18.

Lekarze i pielęgniarki uczestniczące w szkoleniach podnieśli kwalifikacje w zakresie oceny ryzyka złamań (zastosowanie FRAX), wykrywania dokonanych złamań niskoenergetycznych, postępowania prewencyjnego (eliminowanie/minimalizowanie) czynników złamań. Każdy uczestnik otrzymał materiały dydaktyczne oraz ręczny kalkulator FRAX.

Kolejne szkolenia zostały zaplanowane w terminach 17.02.2020, 06 – 07.02.2020 r., więcej informacji tutaj http://osteoporoza.j.pl/2019/10/09/harmonogram-szkolen/

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

Zapraszamy Państwa do współpracy w ramach projektu pn. „Profilaktyka osteoporozy w makroregionie śląskim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie Programu Koordynacji Profilaktyki Złamań Osteoporotycznych.

W związku z procesem szybkiego starzenia się populacji w wielu krajach, w tym Polsce, ograniczoną aktywnością fizyczną, szerokim stosowaniem leków zwiększających ryzyko złamań, niedoborem witaminy D, rozpowszechnianiem używek takich jak alkohol i palenie papierosów, nieprawidłową dietą – ilość złamań osteoporotycznych wzrasta.

Osteoporoza i złamania z niej wynikające to nie tylko poważny problem medyczny powiązany z cierpieniem, niesprawnością, podwyższonym ryzykiem zgonu pacjenta, to narastający problem mający wymiar ekonomiczny i społeczny. Każde dokonane złamanie niskoenergetyczne jest czynnikiem wielokrotnego zwiększenia ryzyka wystąpienia kolejnego złamania. Jest też bezwzględnym wskazaniem do zastosowania leczenia farmakologicznego, co niestety bardzo często nie jest wdrażane.

Głównym celem programu jest wdrożenie w ośrodkach uczestniczących w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwych ośrodków zajmujących się diagnostyką, prewencją i leczeniem osteoporozy (Centrum Reumatologii Sp. z o.o.). Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z polskimi Zaleceniami postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie (Lorenc R i wsp. Medycyna Praktyczna, wyd. spec. 1/2013) pełnia tu szczególną role w zakresie identyfikacji osób o wysokim ryzyku złamań, ale i w szeroko rozumianej prewencji, edukacji chorych i eliminacji czynników ryzyka złamań.

Zadaniem lekarzy POZ jest różnicowanie pacjentów, ustalenie czy u chorego wystąpiły już złamania, które można uznać za niskoenergetyczne, a u wszystkich ustalenie czynników ryzyka złamań. Należy w tym celu zastosować FRAX dla populacji polskiej, który wyznacza ryzyko złamań w perspektywie 10 lat. Wszystkie osoby z ryzykiem złamań ≥10% kierowane są do dalszej diagnostyki (Centrum reumatologii Sp. z o.o.), w tym na badanie densytometryczne i do wdrożenia leczenia w poradni specjalistycznej. Wszystkie kobiety z dokonanymi i potwierdzonymi złamaniami niskoenergetycznymi są bez względu na stopień ryzyka ocenione poprzez FRAX, kierowane do specjalistycznego ośrodka leczenia osteoporozy (Centrum Reumatologii Sp. z o.o.)

W ramach planowanych interwencji w obszarze wdrażania programu polityki zdrowotnej odbędą się działania edukacyjne (szkoleniowe) dla kadry medycznej z jednostek biorących udział w programie, w zakresie: diagnostyki ryzyka złamań, wykrywania złamań niskoenergetycznych, postępowania prewencyjnego (eliminacja/minimalizacja czynników ryzyka złamań), zasad współpracy ze specjalistycznymi jednostkami diagnostyki i leczenia osteoporozy, działań prewencyjnych, raportowania złamań, a także zasad farmakoterapii i monitorowania leczenia (działania niepożądane, przeciwwskazania) oraz w zakresie umiejętności oceny stanu i funkcji mięśni (sarkopenia, miopatie), oceny neurologicznej, oceny równowagi, ryzyka upadków itp.

Dobra współpraca pomiędzy lekarzami POZ, z odpowiednimi ośrodkami specjalistycznymi powinna zapewnić prawidłowe, kompleksowe postępowanie terapeutyczne co w rezultacie przyczyni się do zwiększenia wykrywalności osób narażonych na wysokie ryzyko złamań, w dalszej perspektywie zmniejszenie częstotliwości występowania złamań niskoenergetycznych w tej grupie chorych i powiązanych ze złamaniami powikłań, redukcji złamań wtórnych, a także redukcji kosztów bezpośrednich i pośrednich leczenia złamań, zwiększenie wiedzy na temat osteoporozy, czynników jej ryzyka oraz zdrowotnych i społecznych skutków choroby wśród grupy docelowej pacjentek objętych programem.

Po podpisaniu umowy współpracy działania lekarza POZ w ramach niniejszego projektu są objęte gratyfikacją finansową.

W przypadku uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat projektu zachęcam do kontaktu z naszym biurem projektu tel. 33 854 26 40 wew. 240,306 oraz pod adresem e-mail: projektue@reumatologiczny.pl.

Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej zainteresowane współpracą zapraszamy do składania ofert. Więcej informacji tutaj (link do konkursu).