home

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich pn. „Profilaktyka osteoporozy w makroregionie śląskim” POWR.05.01.00-00-0013/18.

Główny cel programu:

Wdrożenie w ośrodkach uczestniczących w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50 -70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych
z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwych ośrodków zajmujących się diagnostyką, prewencją i leczeniem osteoporozy.

Oczekiwane efekty

  • Zwiększenie wykrywalności osób narażonych na wysokie ryzyko złamań;
  • Reedukacja złamań wtórnych poprzez kierowanie chorych z już dokonanymi złamaniami do przyczynowego leczenia farmakologicznego;
  • Zwiększenie wiedzy na temat osteoporozy wśród grupy docelowej pacjentek objętych programem;
  • Zwiększenie wiedzy o osteoporozie wśród pracowników ochrony zdrowia biorących udział w projekcie;
  • Utworzenie wzorcowego systemu skoordynowanej opieki (POZ, szpital, AOS) nad grupą chorych narażonych na złamania osteoporotyczne .

Dofinansowanie projektu

Ze środków europejskich: 869 969,76 zł

Ze środków dotacji celowej: 162 267,74 zł